Kursy dla młodzieży

 • Zapraszamy na zajęcia młodzież w wieku 13-19 lat.
 • Zajęcia indywidualne, w mini- grupach 2, 3 i 4 osobowych lub małych grupach 5-6 osobowych.
 • Liczba osób w grupie nigdy nie przekracza 6 !
 • Kursy egzaminacyjne zawierają moduły próbnych egzaminów oraz technik panowania nad stresem (stress- management).
 • Nowoczesny podręcznik i materiały dodatkowe
 • Pisemny raport postępów w nauce
 • Świadectwo ukończenia kursu

 

Oferujemy następujące kursy:

 1. angielski ogólny– wg. poziomów przyjętych przez Radę Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 2. przygotowujące od egzaminu gimnazjalnego
 3. przygotowujące do egzaminu maturalnego
 4. zajęcia „szyte na miarę”– śledzenie i utrwalanie materiału szkolnego
 5. przygotowujące do olimpiad językowych, klasy z rozszerzonym i wykładowym angielskim
 6. przygotowujące do egzaminów Cambridge ESOL- KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS

 

Aby uzyskać więcej informacji dot. kursów dla młodzieży, prosimy o kontakt na info@windsor.com.pl lub tel: 58- 341 8483.