Lektorzy i metoda nauczania

  • Lektorzy Windsor Centrum Językowego to doświadczeni specjaliści, którzy nauczaniem języka angielskiego zajmują się nieprzerwanie od kilkunastu lat.
  • Swoją wiedzę zdobyli podczas pobytów w krajach anglojęzycznych, studiach w Polsce i Wielkiej Brytanii, licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych oraz dzięki wieloletniej praktyce w nauczaniu języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych i poziomach zaawansowania.
  • Czerpiemy z różnych metod nauczania języka, z naciskiem na najnowocześniejsze metody komunikatywne, które umożliwiają uczniom porozumiewanie się na każdym poziomie znajomości języka. Pomagamy przełamywać bariery w mówieniu.
  • Wierzymy w systematyczne podejście do zarówno gramatyki, jak i do poszerzania zasobu słów. Organizując cykliczne testy pobudzamy postępy w nauce i regularnie je monitorujemy.
  • Podkreślamy znaczenie pracy w domu i regularnego wyjaśniania wszelkich wątpliwości na zajęciach. Każdą lekcję rozpoczynamy od nawiązania do lekcji poprzedniej poprzez krótką powtórkę ustną. Pomaga to w skuteczniejszym opanowaniu całości materiału.
  • Prezentujemy zagadnienia gramatyczne w przystępny sposób, tak aby nasi słuchacze wykorzystywali je świadomie.
  • Uczymy słuchaczy technik zapamiętywania słownictwa, a na kursach egzaminacyjnych również technik panowania nad stresem (stress- management).
  • Mamy na względzie różne style uczenia się (wzrokowy, słuchowy, ruchowy).
  • Cieszymy się, że nasi Słuchacze czują się dobrze przygotowani i odnoszą sukcesy na olimpiadach językowych oraz na egzaminach gimnazjalnych, maturalnych, FCE, CAE i.in. Jest to niewątpliwie potwierdzeniem sumiennej pracy słuchaczy oraz skuteczności stosowanych przez nas metod nauczania.